Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Øran Øst

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Øran Øst

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 15.09.2022 saksnr 64/22 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Øran Øst ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av kontorlokale på området, og med tilhørende adkomst.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 780 kB)

Planbestemmelser (PDF, 196 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Situasjonsplan (PDF, 91 kB)

Saksframlegg (PDF, 241 kB)

Vedtak (PDF, 124 kB)