Offentlig ettersyn - detaljregulering for E136 Veblungsnes