Melding om vedtak - godkjent detaljregulering for Åndalsnes brannstasjon

Melding om vedtak - godkjent detaljregulering for Åndalsnes brannstasjon

Kommunestyret har i møte 24.03.2022, saksnr PS-14/22, godkjent detaljregulering for Åndalsnes brannstasjon.

Vedtaket kan påklages jf. Plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap.VI. Eventuelle klager må rettes skriftlig til Rauma kommunen innen tre uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må settes fram skriftlig til Rauma kommune innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven kap.15.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 593 kB)

Planbeskrivelse (DOCX, 16 MB)

Bestemmelser (DOCX, 821 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 340 kB)

ROS-analyse (DOCX, 9 MB)

Saksframlegg (PDF, 129 kB)