Kunngjøring - Godkjent detaljregulering for Øran Øst

Kunngjøring - Godkjent detaljregulering for Øran Øst

Kommunestyret har i møte 30.03.2023, saksnr PS-14/23, godkjent detaljregulering for Øran Øst.

Vedtaket kan påklages jf. Plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap.VI. Eventuelle klager må rettes skriftlig til Rauma kommunen innen tre uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må settes fram skriftlig til Rauma kommune innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven kap.15.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 724 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Bestemmelser (PDF, 201 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 91 kB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Saksframlegg (PDF, 261 kB)

Vedtak (PDF, 48 kB)