Høring - Søknad om utvidelse av biomasse ved Lybergsvika

Høring - Søknad om utvidelse av biomasse ved Lybergsvika

Salmar Farming søker om utvidelse av biomasse fra 3120 tonn til 4680 tonn MTB.

Det er ikke snakk om fysiske utvidelser av selve anlegget. I interkommunal plan for Romsdalsfjorden ligger anlegget innafor område avsatt til akvakulturformål.

Eventuelle merknader sendes innen 20. august 2022.

Søknadsdokumenter

Dine innspill

Send inn dine innspill via vårt elektroniske skjema.