Høring - Søknad om etablering av oppdrettsanlegg for torsk på Slemmen

Høring - Søknad om etablering av oppdrettsanlegg for torsk på Slemmen

Romsdal Torsk AS søker om etablering av oppdrettsanlegg for torsk på lokalitet Slemmen i Langfjorden. Det søkes om en biomasse på 2340 tonn MTB.

I interkommunal plan for Romsdalsfjorden ligger lokaliteten inne som akvakulturformål.

Søknadsdokumenter:

Søknad (PDF, 145 kB)

Forundersøkelse (PDF, 6 MB)

B-undersøkelse (PDF, 6 MB)

C-undersøkelse (PDF, 8 MB)

Strømrapport (PDF, 11 MB)

Kart - annen oppdrett (PDF, 207 kB)

Kart - arealplan (PDF, 247 kB)

Anleggsskisse (PDF, 225 kB)

Sjøkart (PDF, 2 MB)

KU-vurdering (PDF, 174 kB)

Gadus - vurdering av påvirkning (PDF, 14 MB)

Gadus beredskapsplaner (PDF, 471 kB)

Tillatelse til akvakultur (PDF, 187 kB)

 

Eventuelle merknader sendes via elektronisk skjema innen 24.april 2022.

Hva dreier ditt innspill seg om?Hva dreier ditt innspill seg om?
Felt merket med * må fylles ut