Høring - Nye vedtekter og retningslinjer for Kraftfondet