Høring - Klima- og miljøplan 2023 - 2027

Høring - Klima- og miljøplan 2023 - 2027

Rauma kommune har utarbeidet forslag til klima- og miljøplan for 2023 - 2027.

Planen beskriver først hvilke rammer og føringer kommunen må forholde seg til, og deretter en tilstandsstatus for kommunen.

På bakgrunn av dette har vi formulert mål for både klima og miljø, og deretter utarbeidet forslag til mest mulig konkrete og realistiske tiltak for å nå målene.

Klima- og miljøplan 2023 - 2027 - hoveddokument (PDF, 366 kB)

Klima- og miljøplan 2023 - 2027 - handlingsdel (PDF, 155 kB)

Saksframlegg Formannskapet (PDF, 222 kB)

Eventuelle merknader sendes innen 13.november 2022.