Høring: Forslag til vegnavn på 15 vegstrekninger i Rauma

Høring: Forslag til vegnavn på 15 vegstrekninger i Rauma

Etter en gjennomgang av innkomne forslag har Rauma kommunes vegkomite foreslått følgende vegnavn. Frist for høringsinnspill er 25. mai 2021.

Foreslåtte vegnavn

Vegnr

Strekning

Innkommende forslag

Navnekomiteens tilråing

Veg5030

Innfjorden kapell til Øverbø

 • Øvrebø
 • Øvrebøvegen
 • Øvrebøveien

Øverbøvegen (ev. Øver-Bøvegen)

Veg5031

Berillvegen til Vik

 • Vikvegen

Vikvegen

Veg5032

Vik til Vikdalen

 • Vikdalsvegen

Vikdalsvegen

Veg6025

Nedre del av Mjørneset

 • Nedre Mjørneset
 • Mjørneset Nordre
 • Mjørneset

Nedre Mjørneset

Veg6026

Øvre del av Mjørneset

 • Øvre Mjørneset
 • Mjørneset søndre
 • Mjørneset

Øvre Mjørneset

Veg6027

Nytt boligfelt Åfarnes

 • Skahammarvegen
 • Løkjinj
 • Blåsbortgatå
 • Bytførevegen
 • Løkkenvegen

Skarhammarvegen

Veg6028

Byggefelt Eidsbygda

 • Gamlevegen
 • Eidsvollan
 • Eidsvollhaugen

Eidsvollan

Veg6029

Herje hyttefelt

 • Herjelia

Herjelia

Veg6030

Gjerdbakkan hyttefelt

 • Jerbakken
 • Gjerdbakkan
 • Korsvikneset

Gjerdbakkan

Veg6031

Monsås hyttefelt

 • Utsikten
 • Pepparflata

Pepparflata ev. pepparflatevegen

 

Veg6033

Stikkverg Herje hyttefelt

 • Bøen

Bøen

 

Veg8014

Raumasenteret m.fl

 • Krokenplassen
 • Raumabredden
 • Tindevegen
 • Handelsvegen
 • Sentervegen
 • Elvegata/vegen
 • Jetten

Raumabredd-a/en

Veg8015

Raumabrua til Strandgata

 • Løkkegata
 • Øyrvegen

Øranløkka

Veg8016

Skysstasjonen til Lokstallen

 • Jernbanegata
 • Lokstallvegen
 • Lokmotivstallvegen
 • Leirvegen
 • Kaigata
 • Lokstallgata

Lokstallvegen

 

Veg7018

Ny veg i Haugan boligfelt

 • Holan

Holan

Kart

Oversikt over aktuelle veger i kart. (PDF, 26 MB)

Dine høringsinnspill

Send dine innspill via vårt elektroniske skjema innen 25. mai 20201.