Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Høring av ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker

Høring av ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker

Høring av ny forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker

Forskriften, som gjelder for alle kommunene i Romsdalshalvøya Renovasjonsselskap IKS, avløser lokal forskrift vedtatt av kommunestyret i 1993. Både ny og gammel forskrift ligger under høringsdokumenter.  

Eventuelle merknader til forskriften sendes via vårt elektroniske høringsskjema 

Høringsfristen er 30 august 2019.  

 Høringsdokumenter: