Informasjon om Koronaviruset

Høring: Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020–2030

Høring: Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020–2030

Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 2030 legges ut på høring, med høringsfrist 30. november.

Anleggsplan for idrett og friluftsliv i Rauma kommune er kommunens planleggingsverktøy for utvikling av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Anleggsplanen er et styringsdokument der kommunens behov for anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir avdekket. Planen skal gi prioriteringer på politisk nivå, og blir dermed et utgangspunkt for det administrative arbeidet og forvaltningen av oppgavene.

Anleggsplan

Klikk her for å laste ned høringsdokumentet (PDF, 164 kB)

Dine innspill

Send dine innspill til plana via vårt elektroniske skjema.

Høringsfristen er 30. november.