Torbjørg Lillebø

Behandler saker innen:

  • Omdisponering og deling etter jordlova § 9 og § 12.
  • Konsesjon ved erverv av fast eiendom som er konsesjonspliktig
  • Fradeling/arealoverføring av tomter, tilleggsareal mm, i områder som ikke er regulert.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Byggesak

Avdelinger

  • Forvaltning