Informasjon om Koronaviruset

Svein Sæterøy

Behandler saker innen eiendom og oppmåling:

  • Oppretting av ny matrikkelenhet, deling av eiendom
  • Klarlegging av grenser, grensejustering, tilleggsareal, arealoverføring
  • Sammenslåing av eiendommer
  • Retting av feil og mangler i matrikkelen
  • Seksjonering
  • GIS, kartløsninger, planregister og salg av kartdata

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Kart og oppmåling

Avdelinger

  • Kart-og-oppmåling