Sommeråpningstider

Siste betjente åpningsdag er torsdag 4. juli

5. juli- 11. august: ikke betjent åpningstid

12. august: vanlige åpningstider

 

Meråpent hele sommeren for alle som er over 15 år og som har signert meråpentkontrakt.

 

God sommer!