Publisert 15.04.2014
Årsrapport 2013

Rådmannen har i år valgt å legge fram  to ulike alternative oppsummeringer av resultat og status for regnskapsåret 2013. Rådmannen utfordrer leseren til å lage sitt eget subjektive statusbilde; "...den objektive virkeligheten finnes sjelden innenfor samfunnsvitenskapen".

Årsrapporten har en kort tekstdel som oppsummerer de mål som ble satt for 2013 og status for i hvilken grad man har lykkes med å nå målene. 

Les Årsrapport 2013 Rauma kommune her

Publisert 07.04.2014
Barn

 

Rauma kommunestyre har vedtatt at alle som søker barnehageplass i Rauma skal få tilbud om plass innen 1 måned. 

Publisert 04.04.2014
Transformasjonsarealer Åndalsnes

 

 

 

 

Rauma kommune har i sin nye samfunnsplan vedtatt mål om:

400 nye innbyggere 

300 nye arbeidsplasser

200 nye boliger

100 millioner til samfunnsutvikling de neste 10 årene

Les den digitale versjonen av Samfunnsplana her

Publisert 23.04.2014
RaumaKommune_Symbol.jpg

 

I dag offentliggjorde ordfører Lars Olav Hustad intensjonsavtale med Wenaasgruppen ved Lars Wenaas om samarbeid for bygging av ny sjukeheim på Åndalsnes som kan stå ferdig i 2017.Les pressemelding om ny sjukeheim her og intensjonsavtalen om ny sjukeheim her.

 

Samtidig kunngjorde kommunen oppstart av reguleringsplanarbeidet for Stokkekaia og Troa ved å presentere en ideskisse for en helt ny bydel i Åndalsnes som foruten en ny sjukeheim skal inkludere helsesenter, forretningsbygg, boligblokker, parkområder og videreføring av Isfjordpromenaden helt fra sentrum og ut til Stokkekaia. Videre planlegges boligbygging på hele Troaområdet. Her kan du se perspektivtegninga for den nye sjukeheimen.

Publisert 22.04.2014
Kvitveis

Vær med å gjøre kommunen reinere og triveligere ved å rydde bort rusk og rask i ditt nærområde. Årets aksjon varer fra 23. april t.o.m. 16. mai. Servicetorget (tlf. 71 16 66 00) og renovasjonsbilen (tlf. 924 93 482) deler ut egne blanke plast søppelsekker og plasthansker. Disse sekkene kan settes ut sammen med de ordinære merkede kommunale søppelsekkene, den dagen det er henting på stedet der du bor. I disse sekkene kan leveres oppsop, lauv, flygeavfall, søppel og lignende fra fortau, friområder, strandlinjer og veier. Det må ikke leveres farlig avfall i disse sekkene. 

Publisert 22.04.2014
Påske

www.rauma.kommune.no

er nå tilpasset såkalt "responsiv design". Dette betyr at hjemmesiden er tilpasset bruk på mobiltelefoner og nettbrett.

 

Hilsen Servicetorget

Publisert 14.04.2014
Sentrum

Utvalg for plan og forvaltning vedtok 09.04.2014 å legge «Parkeringsordning og skiltplan for Åndalsnes sentrum» ut på høring i perioden 10.04.2014 - 03.05.2014,
saksnr. 034/14. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn ved Servicetorget i Rauma
rådhus og på Rauma kommunes hjemmesider, www.rauma.kommune.no
Ev. merknader til planforslaget sendes til:
Rauma kommune, Kommunalteknikk, Vollan 8 a, 6300 Åndalsnes innen lørdag

03. mai 2014. Dokument og konvolutt merkes: Arkivsaknr. 14/683. 

Publisert 10.04.2014

Fra torsdag 24.04.14 vil helsestasjon for ungdom være i drift igjen.

Torsdager 14.00—16.00

Følger skoleruten, dvs ikke åpen i skoleferier.

 

Her treffer du helsesøster/jordmor + lege i 2.etg på rådhuset

Åpen for ungdommer fra 13-20 år

Publisert 10.04.2014
Retur

* Det blir papirhenting på rute 3 (Nordsiden) torsdag 24. april (ifølge kjøreruten ).
* Det blir ikke søppelhenting på rute 4 (Åndalsnes og Romsdalen) fredag 18. april.  
   Denne ruten går ut.
* Det blir ikke søppelhenting på rute 1 (Sørsiden tom "nye" Frydenlund) mandag 21. april.  
   Denne ruten går ut.

ÅPNINGSTIDER FOR MILJØSTASJON OG SORTERINGSANLEGG:

*  Miljøstasjon og sorteringsanlegg er åpen som vanlig tirsdag 15. april fra kl 10.00 til kl 18.00
*  Miljøstasjon og sorteringsanlegg er stengt fra og med onsdag 16. april til og med mandag 21. april

 
 
padlock