Publisert 08.10.2015
sentrum_vollan.png

Oppgraderingen av veiene i sentrum skrider frem. Nå er det kommet så langt at Vollan åpnes for trafikk - via Storgata. Se skissetegning for beskrivelse.

 

Publisert 07.10.2015
statsbudsjettet2016_800x450.jpg

Summen av frie inntekter forventes å øke med 3,2 % (12,5 mill.) til totalt 409 millioner. Dette vil dekke lønns- og prisvekst fra 2015-2016. For kommunal sektor er denne i statsbudsjettet beregnet til 2,9 %. Behovet for innsparing for å dekke tidligere års underskudd – samt opprettelse av ny buffer – vil fortsatt være til stede og er forsterket gjennom punktene nedenfor. 

Publisert 02.10.2015
mandalen.png

Lurer på hvordan Rauma så ut i 1971? Nå har du muligheten til å se flyfoto fra 1971 - fra hele kommunen - digitalt!

 

Publisert 01.10.2015
hduh.png

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt utvidet bruk av adressetilleggsnavn. 

Publisert 29.09.2015
prognose.png

Som kjent er Rauma kommune inne i en krevende budsjettsituasjon for inneværende år. I halvårsrapporten pr. 1.7, som ble behandla av kommunestyret 8. september, varslet vi et underskudd i drifta på 8 mill. kroner i 2015.To måneder senere er prognosen kommet opp i det dobbelte  – særlig ved at det er meldt inn nye prognoser for betydelig merforbruk innenfor barnevernet og institusjonsdriften.

Publisert 21.09.2015
Mannen 6.JPG

Etter de store bevegelsene i øvre del av Veslemannen natt til søndag har bevegelsene gradvis avtatt. I øvre del er hastighetene nå 2-3 cm/døgn. I nedre del har det ikke vært store bevegelser og de har vært stabile på rundt 2 mm/døgn.

Publisert 20.09.2015
mannen 747.JPG

Fra fredag til natt til i dag observerte vi flere akselerasjonsfaser i den øvre del av Veslemannen. Hastigheten var oppe i 16 cm/døgn (6,6 mm/t) natt til søndag. Bevegelsen i øvre del har avtatt noe i løpet av dagen, men er fremdeles høy (3,4 cm/døgn). I nedre del har hastigheten været relativ lav, opptil 2 mm/døgn. 

Publisert 20.09.2015
mannen 747.JPG

Natt til søndag (20.09) har vi hatt en akslerasjonsfase på den øvre del av Veslemannen. Maks hastighet har vært oppe i 16 cm/døgn (6,6 mm/t). Dette skyldes mer nedbør enn forventet, det har vært 33 mm nedbør sist døgn. 

Publisert 19.09.2015

På fredag, 18.09, økte hastigheten i øvre del til rundt 5-6 cm/døgn. Bevegelsene har avtatt noe utover natt til i dag, men har økt noe de siste timene og er nå på rundt 4-5 cm/døgn.

Publisert 19.09.2015
mannen 747.JPG

Bevegelsene i fjellet økte utover fredag ettermiddag og nådde et maksimum på 2,2 mm pr time. Etter dette har hastigheten avtatt og ligger nå rundt 1 mm i timen. Det har også vært noe økning i hastigheten i nedre område.

 
Login for redigering