Publisert 03.03.2015
helsehus.png

De seks aktørene som skal konkurrere om å få bygge Raumas nye helsehus er nå valgt.

 

Publisert 24.02.2015
sentrum.png

BL Utomhus AS, fra Tiller i Trøndelag, er valgt som entreprenør for prosjektene Vollan, Strandgata og Rådhusplassen på Åndalsnes. 

Publisert 20.02.2015
Fjellfestival 2007

SSBs endelige tall for befolkningsutvikling i 2014 er offentliggjort. For Raumas del endte tallet på 7445, som betyr at vi ble 8 færre innbyggere i Rauma i fjor. 

Publisert 17.02.2015
Sørpeskred

 

Varselet gjelder fra 18.02.2015.

Det ventes mye regn og snøsmelting. Snøgrense på 1500-2000 moh. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder kun i områder med mer enn 50 cm snø. Områder med mye nysnø er spesielt utsatt. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Publisert 05.02.2015
Barn

Det gjennomføres samordna opptak for barnehageåret 2015-16 for bl.a. å sikre likeverdig behandling av kommunale og private barnehager og kunne planlegge bemanninga f.o.m. nytt barnehageår.

Publisert 23.01.2015
IMG_0700.JPG

Fredag 23.01 fikk Åfarnes skole en skikkelig utfordring fra Kjetil Siem i Norges Fotballforbund. Han utfordret elever, foreldre og lærere ved skolen til å bli verdens første Handshake for Peace-skole! 

Publisert 12.01.2015
Nordveggen_stilling_FB_nettadr_01.jpg

Hjemmebasert Helse og Omsorg var den enheten som sanket flest søkere av de kommunale stillingene i felleskampanjen i Rauma. Rett i underkant av 50 personer har vist sin interesse for de 11 helse- og omsorgsstillingene som ble utlyst.

Publisert 10.12.2014
Nordveggen_stilling_FB_nettadr_01.jpg

For andre år på rad går lokalt næringsliv og Rauma Kommune sammen om en storstilt rekrutteringskampanje. Hele 66 stillinger lyses nå ut i en samlet kampanje – noe som gir muligheter både for fastboende og også nye tilflyttere. Det er utviklingsselskapet Nordveggen AS som står bak kampanjen.

Publisert 03.12.2014
mannen.png

Politiet har opphevet oppholdsforbudet i området ved Lyngheim, som innebærer at Raumabanen igjen kan åpne opp for persontrafikk. På samme tid kan de evakuerte flytte tilbake til sine hjem. Bakgrunnen for vurderingen er den styrka overvåkinga som Åknes Tafjord har gjennomført og at fjellpartiet har stabilisert seg på et lavere hastighetsnivå.

Publisert 27.11.2014
SMN.JPG

Rauma kommune signerte i dag ny hovedbankavtale med SpareBank 1 SMN.

 
padlock