Adresseprosjektet - straks i mål!

Det har flere ganger vært signalisert at adresseprosjektet har vært helt på oppløpssiden. Det har for så vidt vært riktig, men på grunn av diverse tekniske utfordringer har oppløpssiden blitt lengre enn vi hadde planlagt. Nå skal disse utfordringene være løst og de aller fleste får vite sine gateadressser med husnummer i løpet av denne uka eller tidlig neste uke.

Det blir det sendt ut forhåndsvarsel om adresse (gateadresse med husnummer) denne uka.

Det er en svarfrist på forhåndsvarselet i uke 40, etterfulgt av utsendelse av endelig vedtak i uke 42. Antatt dato 17.10.2018. I følge regelverk så er det 3 uker klagefrist på dette vedtaket.

Klage sendes inn på skjema for Høring

Videre føres adressene inn i matrikkelen i uke 47, samt meldingsutsendelse til Folkeregisteret, Posten og utrykningsetatene. Prosjektet avsluttes 1. desember.

Forsinkelsene har i stor grad vært forårsaket av feil i adresseringen i kartløsningen som har måttet rettes opp. Videre så har vi hatt systemutfordringer knytta til digital utsending av post. Utfordringen ser ut til å være løst og vi setter alle kluter til for å holde fremdriften fram til prosjektet avsluttes.

Vi beklager eventuelle utfordringer forsinkelsen har skapt.  

Sist endret 13.09.2018 11.04
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering