Vi minner om søknadsfristen 15. mars - Produksjonstilskudd del 1 - 2023

Vi minner om søknadsfristen 15. mars - Produksjonstilskudd del 1 - 2023

Frist for å søke produksjonstilskudd del 1 er 15. mars 2023.  Det er kun husdyrprodusenter som skal søke ved del 1. Søknadssenteret åpnes opp på telledato 1. mars. 

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd. Foretak må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Hver enkelt tilskuddsordning har egne vilkår og det er du som er søker som er pliktig til å sette deg inn i til enhver tid gjeldende regelverk.

Mer informasjon om hvordan du søker, definisjoner av dyreslagene og vilkårene for de ulike tilskuddsordningene, finner du i søkeveiledning og i kommentarer til regelverket:

Søkeveiledning: 

Kommentar til regelverk: