Varsel om ekstremvær i Rauma – høyna beredskap

Varsel om ekstremvær i Rauma – høyna beredskap

Meteorologisk institutt og NVE har sendt ut varsel om ektremvær der Rauma er en av de utsatte kommunene. Farevarselet knyttes til store mengder regn og fare for flom/jordskred. Rauma kommune har høyna beredskapen og vurderer nå ulike kjente problemområder og sårbare funksjoner. Samtidig anbefaler vi privatpersoner og bedrifter i kommunen å gjøre forebyggende tiltak på sine eiendommer.

Det blir mildvær og snøsmelting på samme tid som det kommer store mengder nedbør. Nedbøren kommer ikke som styrtregn, men fordeler seg over en lengre periode, så eventuelle konsekvenser kan dra ut i tid. Dette bør man være obs på. Det er også meldt om mye vind.

Rauma kommune har høyna beredskapen og går over kjente problempunkter og sårbare funksjoner i kommunen. Kommunen har mobilisert nødvendige ressurser og mannskap som følger situasjonen kontinuerlig.

Hva kan du som innbygger gjøre?

Vi anbefaler privatpersoner og bedrifter om å gjøre noen tiltak for å minimere risikoen for uønska hendelser.

Tips til forebyggende tiltak

 • Rydd hagen for løse gjenstander.
 • Flytt eller sikre større gjenstander som båt eller campingvogn.
 • Rens takrenner, avløpsrør og sluk.
 • Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren.
 • Lukk vinduer og dører godt igjen.
 • Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er.
 • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig.
 • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.
 • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
 • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
 • Bistå personer som ikke greier selv å gjennomføre forebyggende tiltak.

Les mer om regnvarselet her

Les mer om jordskredvarselet her

Les om flomvarselet her