Unngå aking og lek på offentlig vei!

Unngå aking og lek på offentlig vei!

Barn liker å leke og ake når det er mye snø. Rauma kommune ønsker å oppfordre voksne til at barna finner trygge steder å glede seg over all snøen. og unngå offentlig vei.

Kommunen brøyter mange kilometer med veier og gang-/sykkelveier og gjør det de kan for at veiene skal være ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er brøytemannskapene nødt til å kjøre samtidig som barn er på vei til eller fra – eller leker i nabolaget på ettermiddagen.

Brøytebilene bruker blinkende gule lys på maskinene når de brøyter og strør for å varsle om å være påpasselige når arbeidet pågår.

Unngå aking og lek ved offentlig vei!

Noen ganger brukes offentlig vei som akebakke eller barna bygger snøhuler i de store snøhaugene som brøytemannskapene har lagt opp.

Det kan være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og kommunen oppfordrer de voksne til å hjelpe barna med å finne trygge steder å ake og leke.

Fant du det du lette etter?