Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Ordningen gjelder både for frivillige lag og foreninger og kommunen.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfrist 17. desember.

Les mer om ordningen her:

Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)