Tilbudskonkurranse vintervedlikehold Brønnsletta, Fiva, Åkeshjellen, og Romsdalshornvegen

Tilbudskonkurranse vintervedlikehold Brønnsletta, Fiva, Åkeshjellen, og Romsdalshornvegen

Rauma kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse om vintervedlikehold av kommunale veger og plasser. Vintervedlikeholdet innebærer snørydding og strøing ved behov.

Dersom leverandørene ønsker en gjennomgang av roden (tilbudsbefaring) er det anledning til dette. Ønske om dette rettes til kontaktperson Ove Doseth 957 54 365.

Tilbudsfrist: 30.09.2022 kl 12.00

Konkurransedokumenter

Tilbudskonkurranse vei 2022
Tittel Publisert Type
Vedlegg 5 Tilbudsskjema

09.09.2022 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned 2022-11 A Vedlegg 5 Tilbudsskjema.xlsx
Vedlegg 1 HMS-erklæring

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022-11 A Vedlegg 1 HMS-erklaering.pdf
Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022-11 A Vedlegg 2 Kravspesifikasjon.pdf
Vedlegg 3 Avtalevilkår

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022-11 A Vedlegg 3 Avtalevilkår.pdf
Vedlegg 4 Tilbudsbrev

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022-11 A Vedlegg 4 Tilbudsbrev.pdf
Vintervedlikehold konkurransegrunnlag

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022-11 A Vintervedlikehold konkurransegrunnlag.pdf
Vedlegg 6 - Kart over brøyterode

09.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022-11 A Vedlegg 6 - Kart over brøyterode.pdf