Spørreundersøkelse bærekraftig reisemål

Spørreundersøkelse bærekraftig reisemål

Som et ledd i prosjektet bærekraftig reisemål Rauma, gjennomfører Nordveggen i oktober en spørreundersøkelse rettet mot alle fastboende i Rauma.

For en god utvikling av reisemålet, så trenger vi tilbakemeldinger og innspill av dere som bor her fast.

Vi håper dere kan sette av noen minutter til å besvare undersøkelsen.