Søk om tilskudd til lag og organisasjoner innen helse/sosial

Søk om tilskudd til lag og organisasjoner innen helse/sosial

Tilskuddsordningen skal bidra til drift av frivillige og ideelle organisasjoner innen helse-, omsorg- og sosialområdet i Rauma kommune. 

Den totale potten på 20 000 kroner.

Søknadsfrist for 2021 er 31. mai.

Les mer om ordningen og hvordan du søker her.