Rauma kommune

Slik skilter du riktig med adressenummerskilt på din eiendom

Slik skilter du riktig med adressenummerskilt på din eiendom

Det er du som huseier som har ansvar for å merke huset ditt med husnummerskilt med den nye adressen din. Husnummerskilt bør komme opp så snart som mulig etter at du har fått adressen din, slik at f.eks utrykningskjøretøy finner fram.

Husnummerskiltet skal være godt synlig fra veien. I tillfeller der husene ligger et stykke fra veien kan det være aktuelt å sette opp tilvisningsskilt eller sette opp husnummerskiltet ved veien.

Plassering av skilt

Det bør være skilt på huset i tillegg som er godt synlig og der trafikantene venter å finne dem. De bør derfor være plassert ved port eller inngangsdør. Er det flere adresseobjekt må det settes opp flere skilt ved veien og på huset. Pass på at du ikke setter opp skilt på porter og lignende som ikke er synlige når de er åpne.

Annen plassering ved privatvei som fører inn til eiendommen kan også være tilfredsstillende. Skilt bør stå på høyre side av port, inngangsdør e.l.

Størrelse og utforming

Husnummerskilt og tilvisningsskilt skal være av holdbart materiale, ha svarte tall og eventuelt bokstaver, på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn. De skal også ha tydelige, lesbare tegn med en tekststørrelse på minimum 105 mm og skilthøyde på150 mm.

Eventuell bokstav bak adresse skal være stor. 

Veiledning

Adresseveileder, Adressenummerskilt

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Rauma kommune, Møre og Romsdal

Vet du ikke adressen din?

Gå til kommunekart.com og huk av "Nye vegadresser og skiltplan"

Slik finner du din nye adresse. klikk på bildet for større versjon.

Fant du det du lette etter?