Regionalt Miljøtilskudd - søknadsfrist 15. oktober 2020

Regionalt Miljøtilskudd - søknadsfrist 15. oktober 2020

Miljøprogrammet for Møre og Romsdal er revidert og gjelder for perioden 2019-2022. Det er også utarbeidet ny forskrift.

Les nøye om de forskjellige tiltakene da det er mange nye endringer og nye krav fra 2019.

Alle som har rett til produksjonstilskudd kan søke om regionalt miljøtilskudd. Det er åpnet opp for å søke elektronisk fra 15 september. Frist for foretak er 15. oktober og frist for beitelag er 15. november. Ved for seint levert søknad blir det et trekk på 1000 kroner pr. virkedag levert etter fristen, inntil 14 dager etter fristen.

Det må søkes digitalt. Opplysninger om foretaket er forhåndsutfylt. Godkjente opplysninger fra i fjor kan som regel brukes om igjen og i år vil det igjen være mulig å importere kartopplysningene fra i fjor. Pass på å trykke på knappen "Send" og sjekk at du får kvittering for at søknaden er innsendt. Dersom det ikke er mulig for deg å søke elektronisk, så ta kontakt med kommunen i god tid før fristen. 

Link til video som viser hvordan du søker elektronisk: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke

Link til informasjon om ordningen:         https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskot/informasjon-om-regionalt-miljoprogram-rmp-2020/

Næringsutøverne er selv pliktig til å sette seg inn i gjeldende regelverk og endringer som er vedtatt.