Regionalt miljøtilskudd RMP 2022

Regionalt miljøtilskudd RMP 2022

15 september 2022 åpner søknadssenteret for levering av søknad om regionalt miljøtilskudd 2022.  Søknadsfrist for foretak er 15. oktober 2022. Søknadsfrist for beitelag er 15. november 2022. 

Før du søker

  • Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen.
  • Før du søker er det viktig at du setter deg inn i vilkårene for å søke.
  • Informasjon om tilskuddsordningen og vilkårene for hvert enkelt fylke finner du i de regionale forskriftene, og i eget veiledningsskriv fra Statsforvalteren.
  • Finner du ikke tilstrekkelig informasjon på Statsforvalteren eller Landbruksdirektoratets nettsider, kan du kontakte kommunen.
  • Leverer du søknaden etter fristen, vil tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner for hver virkedag etter fristens utløp. Du kan senest levere 14 virkedager etter søknadsfristen. Leverer du søknaden etter fristen, vil tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner for hver virkedag etter fristens utløp.
  • Dersom søker har sendt inn søknad, og ønsker å endre opplysninger i søknaden etter søknadsfristen, men før 14 trekkdager har passert, må søkeren ta kontakt med kommunen. 

Informasjon om Regionalt miljøtilskudd 2022 finner du her:  Informasjon/skjema/lovverk