Regionalt miljøtilskudd i jordbruket - RMP 2023

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket - RMP 2023

Fra 15. september 2023 kan du søke regionalt miljøtilskudd for 2023. 

Frist for å søke er 15. oktober 2023. 

Hvem kan søke: Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret. 

Informasjon om ordningen og hvordan du kan søke finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb