Rauma opphever lokale karantenekrav: oppfordrer samtidig til å unngå reiser mest mulig – også i påsken

Rauma opphever lokale karantenekrav: oppfordrer samtidig til å unngå reiser mest mulig – også i påsken

Siden 15. mars har Rauma hatt karantenekrav for reisende fra 8 definerte fylker. Fra og med 27. mars opphever kommunen disse vedtakene. Samtidig er det viktig å følge nasjonale råd om å unngå reiser som strengt tatt ikke er nødvendig.

Dette betyr at om du har du kommet fra ett av de 8 fylkene til Rauma i løpet av de siste 14 dagene, kan du dermed avbryte karantenen, så lenge du er helt frisk.

Bakgrunn for det lokale vedtaket

En lokal karantenebestemmelse ble innført 15. mars for å forsinke spredningen av koronaviruset i Rauma. Nå velger Rauma kommune å oppheve det lokale vedtaket, i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet. Dermed er det de nasjonale bestemmelsene du skal forholde deg til.

Unngå reiser – også i påsken

Når Rauma nå opphever disse lokale karantenekravene så gjelder de nasjonale restriksjonene og føringene. Vi vil understreke viktigheten av at alle følger disse reglene, for å hindre smittespredning.

Rauma kommune anbefaler alle å begrense reisevirksomheten mest mulig - også i påsken. Det er spesielt viktig å unngå å utsette personer i risikogruppene for smittefare.

Nye anbefalinger om avstand

Det er også kommet nye råd knytta til anbefalinger om å holde avstand:

  • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
  • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Følg hygienerådene

Vi oppfordrer alle om å være nøye med å følge hygienerådene som til en hver tid gjelder.

Gjeldende karantenekrav

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (for eksempel hoste, feber, tungpustethet) skal du holde deg hjemme til en dag etter at du har blitt frisk. Det er også egne karanteneregler for personer som kommer reisende fra utlandet. Dette gjelder også de som har vært i nærkontakt med noen som er smittet.

Hytteforbudet gjelder fortsatt

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune – dette gjelder fortsatt. Campingplasser omfattes ikke av forbudet, men vi oppfordrer til at campingplassenes sanitæranlegg og fellesarealer stenges.

Hold deg oppdatert på gjeldende regler og krav på denne siden