Rauma kommune oppskalerer kontrollvirksomhet knytta til Covid 19-forskriften

Rauma kommune oppskalerer kontrollvirksomhet knytta til Covid 19-forskriften

Rauma kommune vil fremover øke kontrollvirksomheten knytta til overholdelse av Covid 19- forskriften. I praksis betyr dette at alle virksomheter i Rauma kan få besøk av kontrollør i den kommende tiden.

Det er Norfjeldske Kontroll som gjennomfører denne jobben for Rauma kommune, med hjemmel i smittevernloven og folkehelseloven. Dette er et firma Rauma kommune også bruker til gjennomføring av skjenkekontroller. Bakgrunn for kontrolltiltakene er smittesituasjonen nasjonalt, og at kommunene er anbefalt å øke fokuset på dette arbeidet.

Tilsynene vil sjekke etterlevelsen av innreisekarantene og at virksomheter etterlever krav de er pålagt i forskriften.

Kontaktperson er Harald Westby Digernes i Rauma kommune.