Rauma kommune oppfordrer til å begrense påskereiser

Rauma kommune oppfordrer til å begrense påskereiser

Etter faglige råd fra Folkehelseinstituttet opphevet Rauma kommune forrige uke karantenekravene som var innført for reisende fra 8 fylker. Likevel vil vi understreke viktigheten av at alle følger de nasjonale reglene, og unngår reiser og besøk som ikke er strengt nødvendig, også i påsken.

Påsken er en tid hvor mange er på farten og reiser mye inn og ut av kommunen, for å besøke slekt, venner og feriere. Vi er nå i en unntakstilstand der det er satt i verk en rekke ekstraordinære tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. De viktigste tiltakene er knytta til å holde seg mest mulig hjemme, holde avstand, unngå reiser i størst mulig grad og følge hygienerådene. Dette er spesielt viktig å unngå å utsette personer i risikogruppene for smittefare.

- I Rauma er vi flinke til å følge rådene og restriksjoner vi får fra sentralt hold og dette er trolig en viktig grunn til at vi har lav smittespredning. Av de 9 tilfellene vi har i dag kan 8 av dem spores til utenlandsreiser. I Rauma får vi tradisjonelt mye besøk fra andre deler av landet i påskeperioden, men i den spesielle situasjon vi er i nå vil vi anbefale å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Vi må bare innstille oss på at denne påsken blir annerledes enn vi er vante til. Beredskapsgruppen i Rauma ønsker å oppfordre alle til å bidra til å minimere smittespredning ved å tenke alternativt i år og følge gjeldene regler og råd. Jeg vil ønske innbyggerne våre en god annerledes påske – vis omtanke for hverandre,  sier ordfører i Rauma, Yvonne Wold.

Reiseråd

 • Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 
 • Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Anbefalinger om avstand

 • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Følg hygienerådene

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

Gjeldende karantenekrav

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (for eksempel hoste, feber, tungpustethet) skal du holde deg hjemme til en dag etter at du har blitt frisk. Det er også egne karanteneregler for personer som kommer reisende fra utlandet. Dette gjelder også de som har vært i nærkontakt med noen som er smittet.

Hytteforbudet gjelder fortsatt

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune – dette gjelder fortsatt. Campingplasser omfattes ikke av forbudet, men Rauma kommune oppfordrer til at campingplassenes sanitæranlegg og fellesarealer stenges.

Oppdatert informasjon om koronasituasjon i Rauma.