Informasjon om Koronaviruset

Rauma kommune ønsker forslag til vegnavn på 13 vegstrekninger i Rauma

Rauma kommune ønsker forslag til vegnavn på 13 vegstrekninger i Rauma

13 vegstrekninger fordelt på Innfjorden, Åndalsnes, Isfjorden, Torvik, Eidsbygda og Åfarnes skal få vegadresse. Rauma kommune ønsker dine forslag til navn på vegene. Frist for forslag er 13.12.2020.

Klikk for stort bilde 

Vil du være med på å foreslå navn på veger i Rauma?

Tretten veger trenger navn. Det er markert i kartene nedenfor.

 • Veg5030: Innfjorden kapell til Øver-Bø
 • Veg5031: Nordbø til Vik og videre opp til Vikdalen
 • Veg6025: Nedre del av hyttefeltet Mjørneset langs FV181
 • Veg6026: Øvre del av hyttefeltet Mjørneset langs FV 181
 • Veg6027: Åfarnes II, nytt boligfelt på Åfarnes
 • Veg6028: Veg til byggefelt i Eidsbygda
 • Veg6029: Herje hyttefelt, hovedvegen opp lia nord for Herjeelva
 • Veg6030: Gjerdbakkan hyttefelt, Torvika
 • Veg6031: Monsås hyttefelt, Torvika
 • Veg6033: Nederste stikkveg i Herje hyttefelt
 • Veg8014: Raumasenteret, Esso Øran
 • Veg8015: Raumabru til Strandgata
 • Veg8016: Skysstasjonen til lokstallen.

Kart (røde og blå vegstrekninger skal adresseres)

Vegnavn kart
Tittel Publisert Type
Torvika - Veger som skal navnes

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Torvika - Veger som skal navnes.pdf
Isfjorden - Veger som skal navnes

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Isfjorden - Veger som skal navnes.pdf
Eidsbygda - Veger som skal navnes

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eidsbygda - Veger som skal navnes.pdf
Innfjorden - Veger som skal navnes

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innfjorden - Veger som skal navnes.pdf
Åfarnes - Veger som skal navnes

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åfarnes - Veger som skal navnes.pdf
Åndalsnes - Veger som skal navnes

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åndalsnes - Veger som skal navnes.pdf

Adressenavnet som den enkelte vegen får skal være unikt innenfor kommunen, og heller ikke likt vegnavn i nabokommuner.

Adressenavnet skal fungere over lang tid, og en må derfor legge vekt på at en finner gode og varige navn.

Prinsipper for valg av adressenavn:

 • navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn
 • bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn
 • navnet bør passe på stedet
 • navnet skal ikke virke støtende eller komisk
 • det skal legges vekt på variasjon og mangfold
 • navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
 • navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes
 • kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes, men skal ikke være et førstevalg
adresseplan og forskrift
Tittel Publisert Type
Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Rauma kommune, Møre og Romsdal - Lovdata

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Rauma kommune, Møre og Romsdal - Lovdata.pdf
Adresseplan for Rauma kommune

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Adresseplan for Rauma kommune.pdf

Dine forslag

Send inn ditt navneforslag i følgende skjema

Frist for forslag er 13.12.2020

Takk for at du tar deg tid til å foreslå navn på vegene.