Rauma kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse

Rauma kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse vil Rauma kommune, i samarbeid med Christelfondet og Rauma kirkelige fellesråd, legge opp til en rekke arrangement den kommende måneden. Ensomhet og utenforskap er tema for årets markering.

Arrangement i Rauma kommune

Å mestre livet

Samarbeid mellom Christelfondet, Rauma kommune og Den Norske Kirke: Ulike arrangement rettet mot ulike målgrupper. Se eget program fra Christelfondet.

Quiz på Sødahlhuset v/Psykososialt team

Psykisk helse som tema 6. oktober

Lavterskeltur i skogen v/Psykososialt team

6.oktober i Isfjorden

Faggruppe personal - Psykososial helse på arbeidsplassen

6. oktober 12.30, på Utrøna innovasjonssenter.

Dagkino ved Åndalsnes kino

5.oktober klokken 13.00 (og klokken 20.00)

Psykisk helse markering ved Rauma helsestasjon uke 40

Psykisk helse på jordmor kontoret og helsestasjonen 10.oktober

Lunsjforedrag for ansatte i Rauma kommune

7. oktober Nav arbeidslivssenter setter temaet relasjonskompetanse på agendaen i rådhussalen

Psykisk helse på arbeidsplassen v/ Nav arbeidslivsenter

Alle har en psykisk helse, og i vår organisasjon velger vi også å markere verdensdagen med våre ansatte som målgruppe. Vi tilbyr aktuelle foredrag eller workshops på de ulike arbeidsplassene i hele uke 40

VG1 Helse og oppvekst har stand for psykisk helse på Rauma vgs

10.oktober

Psykisk helse i fokus ved Flyktningetjenesten

12. og 13. oktober ved Rauma Voksenopplæring

Gudstjeneste med markering av verdensdagen

16. oktober i Grytten kirke

Helsestasjonen er synlige på skoler og i arbeidshverdagen med vester, materiell som deles ut til elever på grunnskolene og RVS i uke 40.

Psykososialt team i uke 40

  • Onsdag: opplæring i psykologisk førstehjelpshånd – 8. trinn/74 elever og lærere.
  • Torsdag: Mindful vandring i skogen ved sivilforsvaret i Isfjorden.
  • Sosial Arena- markerer gjennom uka på sine treffsted.

For mer informasjon fra Rauma kommune: Tom Erik Kleven, Avdelingsleder Psykososialt team

91753571, tom.kleven@rauma.kommune.no.