Rauma historielag får Kulturprisen 2019

Rauma historielag får Kulturprisen 2019

Formannskapet i Rauma kommune vedtok onsdag å tildele Rauma kommunes kulturpris for 2019 til Rauma historielag.

Rauma historielag får prisen for sin innsats for å samle, bevare og videreformidle Raumas lokalhistorie. Historielaget ble stiftet i 2008 og har siden da produsert 12 årbøker med lokalhistorie fra hele Rauma, og har i tillegg en lang rekke prosjekter knytta til bevaring og formidling av lokalhistorie og kulturminner i Rauma.\

- Rauma historielag er en verdig vinner, som gjør en viktig jobb med å dokumentere og ikke minst videreformidle historien i kommunen vår. Historielaget har ca. 280 medlemmer i dag, som engasjerer seg i samle og ta vare på historien i Rauma. Dette er et viktig arbeid som jeg er veldig glad for at historielaget gjør på en så god og dedikert måte, sier ordfører Yvonne Wold.

Kulturprisen deles ut på et eget arrangement, som annonseres på et senere tidspunkt.