Prøver ut ny legevaktmodell

Prøver ut ny legevaktmodell

Helse- og omsorgsdepartementet vil prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i blant annet Rauma.

Samler inn data 

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten.

Derfor gjennomføres det i perioden 1.februar 2019 til 31.desember 2020 en datainnsamling fra legevakt- og ambulansetjenesten i ditt distrikt. Data som samles inn gjelder din kontakt og bruk av legevakt- og/eller ambulansetjeneste.

Alle data vil bli slettet etter prosjektslutt.

Regional etisk komite har godkjent innsamling av opplysningene. Opplysningene vil bli behandlet i tråd med regler om personvern og taushetsplikt.

Dersom du ikke ønsker at opplysninger som gjelder deg skal brukes i dette prosjektet kan du trekke deg uten å oppgi grunn. Du må da kontakte oss direkte.

Brukerundersøkelser

Det vil i den samme perioden også bli gjennomført frivillige, anonyme brukerundersøkelser.

Hvis du har spørsmål eller ikke ønsker å delta, ta kontakt på:

e-post: assp@norceresearch.no

tlf: 56 10 73 01

Mer informasjon om prosjektet, datainnsamling og dine rettigheter finner du her.

Fant du det du lette etter?