Produksjonstilskudd del II - søknadsfrist 15. oktober

Produksjonstilskudd del II - søknadsfrist 15. oktober

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 kan leveres fra og med 1. oktober 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2020.
 

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

  • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til og med 29. oktober
  • Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Klikk her for mer informasjon om ordningen.

Hvordan søke?

Klikk her for å se hvordan du søker