Produksjonstilskudd del 2 - 2021 - Søknadsfrist 15. oktober

Produksjonstilskudd del 2 - 2021 - Søknadsfrist 15. oktober

Nå kan du levere del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

https://www.rauma.kommune.no/tjenester/naring-og-arbeid/landbruk-og-skog/landbruk/midler-og-tilskudd/ 

HUSK også søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd
Fristen for å søke om regionalt miljøtilskudd er også 15. oktober. Du søker i et eget søknadsskjema som du finner her: Søknad om regionalt miljøtilskudd.

Både husdyrprodusenter og planteprodusenter kan søke om tilskudd ved del 2.

Alle søknader som er levert innen søknadsfristen kan endres fram til og med 29. oktober.

Søknad som ikke er levert innen fristen kan likevel leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. fram til og med 29. oktober, men utbetalingen reduseres da med 1 000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Du kan etterregistrere enkelte opplysninger etter 15. oktober, men innen 10. januar. Husk at du må sende inn søknaden på nytt etter at de nye opplysningene er lagt inn for at disse skal bli registrert. Oversikt over hvilke opplysninger som kan etterregistreres finner du her.

Det er viktig at foretak som søker om tilskudd setter seg inn i regelverk og tilgjengelig informasjon om søknadsåret 2021. Informasjon om søknadsåret og regelverket finner du på nettsiden vår. Her finner du blant annet veileder for utfylling av søknad, forskrift, rundskriv med kommentarer til forskriften, jordbruksavtalen og oversikt over viktige datoer for søknadsåret 2021.