Planlegger du å gjøre endringer på eiendommen din før 2020?

Planlegger du å gjøre endringer på eiendommen din før 2020?

På grunn av arbeid som følge av kommune- og fylkesreguleringene stenges matrikkelen og grunnboken noen dager i desember. 

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkelen og grunnboken før årsskiftet, stenger Kartverket matrikkelen mellom 13. desember til og med 1. januar. Grunnboken er stengt fredag 27. desember kl. 20.00 til og med 1. januar.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, mens grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

For å være sikker på å få registrert endringer på en eiendom, vil kommunen i størst mulig grad prøve å ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Du kan også lese mer på Kartverkets nettsider her.