Offentlig ettersyn - Detaljregulering Solfjord

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Solfjord

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 09.05.2019, saksnr 21/2019, å legge forslag til detaljregulering for Solfjord ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget skal legge til rette for etablering av overnatting og servering på det gamle området til Rauma sjukeheim i Isfjorden. I utgangspunktet er det ønske om å benytte den eksisterende bygningsmassen.

 

Høringsfrist

Høringsfrist: 6.august 2019.

Innspill

Fant du det du lette etter?