Offentlig ettersyn - Detaljregulering Måndalen barnehage

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Måndalen barnehage

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 21.03.2019 å legge forslag til detaljregulering for Måndalen barnehage ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for etablering av ny barnehage i Måndalen, og at dagens barnehage blir omregulert til boligformål.

Eventuelle merknader sendes via vårt elektroniske høringsskjema.

Innspill

 

Høringsfrist

18.05.2019

 

 

Fant du det du lette etter?