Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Romsdalsgondolen

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Romsdalsgondolen

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 27.06.2019, saksnr 34/2019, å legge forslag til detaljregulering for Romsdalsgondolen ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget skal legge til rette for etablering av gondolbane til Nesaksla med nødvendige tekniske installasjonar. I tillegg vert det lagt til rette for etablering av servering og overnatting ved toppstasjonen.

Det legges også ut et eksemplar av planforslaget på Servicetorget.

Dine innspill

Eventuelle merknader til planforslaget sendes via vårt elektroniske høringsskjema

Høringsfrist

Innen 18.august 2019.

Høringsdokumenter

Romsdalsgondolen
Tittel Publisert Type
Forprosjektrapport Romsdalgondolen AS 12

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forprosjektrapport Romsdalgondolen AS 12.06.2019.pdf
Førstegangsbehandling Detaljregulering Romsdalsgondolen

6/27/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Førstegangsbehandling Detaljregulering Romsdalsgondolen.pdf
Grunnundersøkelser - datarapport

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20190293-01-R Grunnundersøkelser - datarapport.pdf
Illustrasjon Fjellstasjon

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjon Fjellstasjon.pdf
Ingeniørgeologisk vurdering av mastepunkt og toppstasjon

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20190293-02-TN_Ingeniørgeologisk vurdering av mastepunkt og toppstasjon.pdf
Innledende vurdering av bunnstasjon

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20190293-03-TN Innledende vurdering av bunnstasjon.pdf
Konsept fjellstasjon 180619

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsept fjellstasjon 180619.pdf
Planføresegner_Romsdalsgondolen_20190627

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018177_FØRESEGNER_Romsdalsgondolen_20190627_Rev1.pdf
Plankart Åndalsnes_20190618

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018177 Plankart Åndalsnes_20190618.pdf
Planomtale_Gondolbane Åndalsnes_20190618

7/1/2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018177 PLANOMTALE_Gondolbane Åndalsnes_20190618.pdf

 

Fant du det du lette etter?