Nytt smittetilfelle: Informasjon til gjester på Sødahlhuset 21. og 23 januar

Nytt smittetilfelle: Informasjon til gjester på Sødahlhuset 21. og 23 januar

På anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) ber Rauma kommune om at personer som har vært på Sødahlhuset, dagene 21. og 23. januar, om å gå i selvpålagt karantene og ta kontakt meg legesenteret for å avtale testing. De fleste av de aktuelle personene er allerede kontaktet og fått instruksjoner, men det kan være noen som ikke har blitt registrert under besøket. 

Smittekilden er usikker men FHI ber oss om å ta forholdsregler. 

Vi ønsker at personer som har vært til stede 21. og 23. januar, og som ikke allerede har blitt kontaktet av kommunelegen, om å gå i selvpålagt karantene og ta kontakt for testing så raskt som mulig. Om de som tester negativt senere utvikler symptomer går de på nytt i selvpålagt karantene og testes på nytt. 

Ca 20 personer som er definert som nærkontakter er satt i karantene i 10 dager, og testes. Personer som ikke er nærkontakter går i selvpålagt karantene til negativt svar foreligger.