Nye fastleger i Rauma

Nye fastleger i Rauma

3. oktober starter det opp to nye fastleger i Rauma kommune: Joar Nivfors og Tomas Zaal. Joar Nivfors skal jobbe på fastlegelisten til Elin Moldsvor sammen med Elin frem til hun går av med pensjon i juli neste sommer. Etter dette vil Joar Nivfors ta over listeansvaret for denne listen.

Tomas Zaal starter opp i en nyopprettet fastlegestilling. Med bakgrunn i stor arbeidsmengde og lang ventetid for å få time har flere av de andre fastlegene ønsket å gå ned i listelengde. Denne nedgangen i listelengde danner grunnlaget for stillingen til den nye legen Tomas Zaal.

Hva betyr dette for deg som innbygger/pasient i Rauma?

Ca. 600 innbyggere i Rauma vil få Tomas Zaal som ny fastlege fra 3. oktober. Hvem det blir som får ny fastlege skjer ved tilfeldig uttrekk og utføres av Helfo/Fastlegeregisteret. Familie som er registrert bosatt i samme husstand holdes samlet på en liste. De som får endret fastlege vil få eget brev om dette fra Helfo/Fastlegeregisteret. Rauma kommune og den enkelte fastlege har ingen innflytelse på hvem som blir tildelt ny fastlege. Så vil en del pasienter som har Elin Moldsvor som fastlege få oppfølging av Joar Nivfors. Dette varsles ikke fra Helfo/Fastlegeregisteret.