Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Nye verktøy vi har lansert det siste året har ført til at brukeradferden har endret seg. Det kommer hele tiden nye funksjoner som forsterker tendensen til at flere og flere greier å betjene seg selv via nettet. Vi ser tydelige tendenser til at færre ringer kommunen eller møter opp fysisk for å få gjennomført sine oppgaver. I løpet av november kommer det flere funksjoner på nett som vil styrke tilbudet via nettet og det er også noe av grunnen til at vi justerer åpningstidene på de tradisjonelle ekspedisjons-og sentralbordtjenestene til mandag-fredag, 10.00 - 14.00 fra 18. november.

Det jobbes med utgangspunkt i at vi innfører følgende nye tilbud og endringer fra 18. november i år:

 

  • Booking av saksbehandlere på nett: I utgangspunktet er målet at du skal finne den informasjon du trenger og gjennomføre dine oppgaver på nettsiden. Likevel oppstår det av og til behov for å snakke med saksbehandlere. I løpet av november kan du selv gå inn på nettsiden og booke fysisk møte eller telefonmøte med aktuelle saksbehandlere for en rekke områder. Dette gjør at innbyggere får bedre tjenester gjennom at man hele tiden ser tilgjengeligheten til saksbehandlere og at man slipper å komme til rådhuset for å finne ut at saksbehandlere er opptatt. Saksbehandlere kan også stille bedre forberedt til møtene ved å slippe å lete etter dokumentasjon i møtetiden. Samtidig kan saksbehandlere disponere tiden mer effektivt gjennom mer dedikert behandlingstid og dermed begrense behandlingstiden på søknader. I første omgang vil vi tilby bookingløsningen for byggesak, kart og oppmåling, landbruk, plan og miljø og eiendomsskatt. Dette kan også være en løsning som andre tjenester vil benytte etter hvert.  

 

  • Endring av åpningstid i servicetorget/sentralbord til mandag-fredag, 10-14: Etter lansering av ny nettside i desember 2018 så har antall henvendelser til sentralbord og servicetorget gått vesentlig ned, og trenden bare fortsetter. Det er også gjort kartlegginger av når på døgnet og hvilke henvendelser kommunen får via sentralbord og servicetorg, som viser at henvendelsene konsentrerer seg innenfor visse tidspunkt på døgnet. Den økende graden av selvbetjening på nett og endring i brukerbehov gjør at Servicetorget og sentralbordet endrer åpningstid til mandag-fredag mellom 10 – 14, fra 18. november. Dette fører også til at vi kan styrke andre prosesser som ofte fører til forsinkelser for resten av organisasjon, som å hindre sen registrering av post, journalføring og arkivering.