Ny helse- og omsorgssjef og nye virksomhetsledere

Ny helse- og omsorgssjef og nye virksomhetsledere

Rauma kommune har ansatt ny helse- og omsorgssjef. På samme tid har tjenesteområdet helse og omsorg, som tidligere kommunisert,  vært gjennom en omorganisering av lederstrukturen, der helse og omsorg deles i tre virksomhetsområder som skal jobbe tett sammen. Etter en intern utlysning er nå de tre virksomhetslederne ansatt.
 

Helse- og omsorgssjef

Margrete Grinaker Berle har takket ja til stillingen som Helse -og omsorgssjef. Margrete har erfaring fra ulike stillinger i Bufetat. I tillegg har hun erfaring fra Fræna kommune som enhetsleder for institusjonsdrift. I dag er hun administrasjonssjef hos Sysselmannen på Svalbard.

Grinaker Berle starter i stillingen i august. Ettersom Kristian Skålhamn slutter i stillingen ca. 25. februar, vil det være en periode uten helse- og omsorgssjef. Rådmannen og virksomhetslederne vil ta de viktigste oppgaven i denne perioden.

Nye virksomhetsledere

Målet med omorganiseringen, er å sikre større grad av koordinering, utvikling og nærledelse på tvers av virksomhetsområder og avdelinger - både faglig, økonomisk og ift. personell.
Følgende har takket ja til stillingene:

  • Virksomhetsleder Rauma Helsehus: Synnøve Wenaas
  • Virksomhetsleder aktivisering og mestring: Annelies Slabbertje
  • Virksomhetsleder hjemmebasert omsorg: Aud Turid Korneliussen

Alle virksomhetslederne har nå startet i stillingen sin, men vil også fungere som avdelingsledere en stund fremover.

Gjennom innføringen av et nytt virksomhetsnivå, er det avdelinger som nå ikke har leder. Vi går derfor inn i en prosess der vi ser på organiseringen av avdelingslederne. Kommer tilbake med mer info når dette er klart.

Ny organisering kommer frem i figuren nedenfor:
Klikk for stort bildeNy organisering av helse- og omsorgstjenestene i Rauma