Næringsprisen 2019 til Måndalen Trevare AS/Sigbjørn Sørli

Næringsprisen 2019 til Måndalen Trevare AS/Sigbjørn Sørli

Kraftfondet i Rauma kommune har i dag vedtatt å tildele Næringsprisen 2019 til Måndalen Trevare AS, v/Sigbjørn Sørli. 

- Måndalen Trevare AS er en bedrift med lange tradisjoner i en bransje som tradisjonelt har vært viktig både for Rauma kommune og Møre og Romsdal fylke. Bedriften har klart å videreutvikle seg i takt med til dels krevende markedsforhold og fremstår i dag som en solid og framoverlent del av næringslivet i Rauma. Kraftfondet har også merket seg at bedriften ved leder Sigbjørn Sørli har vært opptatt av å bidra til god samfunnsutvikling av Rauma, sier Kraftfondets leder, Per Vidar Kjølmoen. 

Prisen består av en pengesum på 20.000 kroner, samt en diplom eller statuett. Det var et enstemmig styre i Kraftfondet som gikk inn for tildelingen. Prisen vil bli overrakt på et eget arrangement senere i år, eller tidlig i neste år. 

Om Måndalen Trevare AS:

Måndalen Trevare AS er en bedrift med lange røtter. Siden oppstarten i 1948 har bedriften produsert møbler. Ved generasjonsskiftet i 1989 ble driften industrialisert, og produksjonen dreide seg fra ferdigmøbler til innetreverk og de ble da en underleverandør for flere møbelprodusenter. 

Fabrikken produserer blant annet rammene på alle Wonderland sine senger. De siste årene har Måndalen Trevare spesialisert seg på innredninger til hotell og studenthybler. Fra 2016 har de hatt eget showrom i Oslo. Det er spesielt Corcella-sengene, som kan slås opp når de ikke er i bruk, som har gitt Måndalen Trevare en ny attraktivitet i markedet. 

Ved å tilby fullinnredning av hotellrom har de fått sette sitt tydelige preg blant annet på hoteller i Scandic-kjeden og vårt eget Hotell Geist. I tillegg leverer de spesialinnredninger til ulike prosjekter i hele landet. Fabrikken har modernisert driften, og det siste året har også fabrikken fått en renovering på utsiden. 

Den ligger sentralt plassert i Måndalen, og er en viktig merkevare som setter kommunen på kartet. Måndalen Trevare AS og Sigbjørn Sørli er også en aktiv stemme blant næringslivsbedriftene i Rauma, og har over tid vist et tydelig samfunnsengasjement.