Nå kan du booke møte med saksbehandler via nettsiden

Nå kan du booke møte med saksbehandler via nettsiden

Vi jobber kontinuerlig med å lage nye selvbetjeningsløsninger på nett som gjør det enklere for deg som innbygger i kommunen. Siste ut er at du nå kan booke møter med saksbehandlere direkte på nettsiden, om du har behov for det.

Dette gjelder i første omgang saksbehandlere innen byggesak, kart/oppmåling, eiendomsskatt, plan/miljø og landbruk. Du kan velge om du vil ha telefonmøte eller fysisk møte.

På denne måten slipper du å komme på rådhuset og oppdage at den du vil snakke med er opptatt, og samtidig kan saksbehandlere stille forberedt til møtene.

Sjekk ut løsningen på denne på denne siden.