Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Modernisering av telenettet i Rauma

Modernisering av telenettet i Rauma

Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet, vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Målet er at alt skal være ferdig i 2023.

Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til dette skjer. Dette gjelder for sentralene i tabellen med angitt dato i kolonnen «Dato for nedleggelse».

  • Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
  • Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.
  • For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at Telenor ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet.  Vi gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet utover de sentraler som er med i dette varselet, som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.
  • For de resterende sentralene i kommunen vil nærmere informasjon bli gitt i god tid før besluttet dato for nedleggelse og stopp av feilretting. De resterende sentraler er også angitt i tabellen, men uten angivelser av datoer.

Oversikt over sentraler i kommunen

Klikk for stort bilde 

Moderniseringen skal være ferdig innen angitt dato. Arbeidet begynner i god tid før dette.   

Spørsmål kan rettes til modernisering@telenor.com