Kurs om forebygging og mestring av depresjonsplager

Kurs om forebygging og mestring av depresjonsplager

Er du over 60 år og ønsker å delta på kurs om forebygging og mestring av depresjonsplager?

Takk, Bare bra… er et kurs som går over 8 kursganger à 2 timer.  Det er ikke en samtalegruppe der personlige utfordringer diskuteres, men opplæring og hjelp til selvhjelp hvor målet er at du skal få en bedre hverdag. Vi lærer kognitive metoder for å endre negative tanker og følelser slik at man får det bedre og får økt livskvalitet.

Planlagt oppstart er 1. mars.

Les mer om kurset og hvordan du melder deg på her.