Klima- og miljøplan - vi ønsker ditt bidrag

Klima- og miljøplan - vi ønsker ditt bidrag

Vi ønsker ditt bidrag inn i arbeidet med ny klima- og miljøplan i Rauma. 

Bli med på starten av Rauma Kommune sitt arbeid med ny klima- og miljøplan! Vi ønsker å involvere Raumaværingene i prosessen, og vil høre fra deg! Denne undersøkelsen, som tar 5-8 minutter, er del 1 av arbeidet.

https://no.surveymonkey.com/r/Y9Z2K5V