Kaster du våtservietter i do?

Kaster du våtservietter i do?

Ikke gjør det da, vær så snill!

Selv om noen produsenter påstår det, så finnes det ikke våtservietter som løser seg opp. Derimot så klumper de seg sammen som store baller, og det kan føre til tette rør, oversvømmelse og forurensning i naturen.

En undersøkelse viser at over 10 prosent av befolkningen kaster våtservietter i do, hjelp oss med å få slutt på det!

En våtserviett virker kanskje uskyldig, men det blir fort mange og skaper store problemer:

  • De klumper seg sammen som baller, gjerne med annet søppel og fett innblandet og tetter rør og pumpestasjoner.
  • Tette rør og pumpestasjoner fører til oversvømmelse og mulig forurensning.
  • Tette avløpsanlegg gir utrivelige arbeidsforhold for heltene som jobber i avløpsavdelingen og gjør en viktig miljøinnsats hver dag.
  • Når pumpestasjoner blir tette kan avløpet gå i overløp og ut i en resipient (bekk, elv, innsjø eller annen vannkilde). Er det søppel i avløpet da skaper det forurensning i naturen.
  • I Norge er sanitæravfall en av hovedkildene til marin forsøpling.
  • Men økte nedbørsperioder øker faren for oversvømmelse i avløpsanlegg, og det blir enda viktigere at avløpsvannet ikke inneholder søppel.
  • Våtservietter og annet søppel i avløpet fører til store ekstrautgifter for vann- og avløpsavdelingene med alle problemene de skaper.

Løsningen er enkel

Avfallsbøtte på badet som brukes til våtservietter, q-tips, hår, tamponger, truser, engangslinser og alt annet søppel som oppstår på badet.